Hudební agentura,
studio a vydavatelství...

Pomáháme

Nejsme lhostejní, a proto pomáháme našim postiženým spoluobčanům přes sdružení PROSAZ. Zapojit se můžete i Vy. Z každého zakoupeného CD nosiče Daniely Magálové v našem e-shopu pošleme nadaci PROSAZ 10Kč.

Občanské sdružení PROSAZ bylo založeno roku 1991 jako zájmová organizace, která sdružovala především zdravotně postižené z celé České republiky se stejnými zájmy a podobným stylem trávení volného času. Postupem času však organizace získávala na síle a jméně a stávala se čím dál tím více profesionální.

Stále zůstává jako hlavní oblast péče o zdravotní a zdravotně-sociální stav postižených. Zde je kladen důraz především na účinnou rehabilitaci. Jako vhodné se v této oblasti ukázalo pořádání rehabilitačních a rekondičních pobytů, na kterých jsou využívány efektivní metody rehabilitace. To má za následek přímý dopad na zdravotní stav jedince a jeho obranyschopnost proti vnějším nepříznivě působícím faktorům.

V roce 2001 se činnost sdružení poprvé podstatně rozšířila o oblast zaměstnávání zdravotně postižených. Pracovníci sdružení se aktivně snaží vyhledávat nové pracovní pozice, ale i poskytovat zájemcům kvalifikované a užitečné rady.

Druhé zásadní rozšíření činnosti bylo ve IV.Q roku 2001, kdy bylo zřízeno Centrum denních služeb, které pomáhá řešit problémy nejen zdravotně postiženým. Každý, kdo do centra zavítá, najde zde pochopení a pomoc. Své problémy může konzultovat se sociálním pracovníkem či právníkem, může se dozvědět řadu užitečných informací a rad. Může zde také využít možnost přístupu na Internet. Zároveň s centrem se podařilo získat prostory pro rehabilitaci v přízemí domu v Kodymově ulici.

Začátkem roku 2003 zde začala vykonávat činnost domácí péče a v září roku 2003 také rehabilitace. Především díky vstřícnosti firem se podařilo vybavit tyto prostory masážními stoly, vertikalizačním stolem, přístroji na elektroléčbu a dalšími rehabilitačními pomůckami. Na domácí péči, rehabilitaci a centrum denních služeb úzce navázala v roce 2003 zřízen tísňová linka.

Vznikla jako reakce na zhoršující se zdravotní stav obyvatelů bezbariérového domu v Kodymově ulici a také jako linka pomoci pro ostatní spoluobčany. Je v provozu 24 hodin denně, 365 dní v roce a poskytuje jistotu v případě nouze, úzkosti či nenadálých situacích. Klienti u nichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržité sledování jsou napojeni na přímou linku pomocí technického zařízení, které zabezpečí spojení s operátory pouhým stisknutím tlačítka či hlasovým povelem.

Na konci roku 2004 byla zavedena asistenční služba také v bezbariérovém domě v ulici Kpt. Stránského na Černém mostě. Obyvatelé tohoto domu zůstali bez pomoci z důvodů skončení civilní služby ke konci roku 2004.

V průběhu roku 2005 byla vedena jednání o poskytování služeb také v bezbariérovém domě v ulici Hornomlýská, kde projevili obyvatelé o nabízené asistenční a sociální služby zájem. Proto v posledním čtvrtletí tohoto roku, zde byla zavedena z vlastních prostředků asistenční služba.

 
Mapa stránek | © 2009-2019 DM NOTE agency s.r.o.